Jinsi ya kudai fidia

Unapopata tatizo, utalipwa kirahisi kwenye akaunti yako ya TigoPesa. Fuata maelekezo mafupi ya jinsi ya kudai yeyote kati ya fidia hizi.